„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4075-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 22/12/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 28/12/2018
Activating Date 01/01/2019
Регистрационный код 010320000.05.001.019320
4075-რს
22/12/2018
Вебсайт, 28/12/2018
010320000.05.001.019320
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден