„შპს გიგანტი სექიურითი“ და „შპს უსაფრთხოების კომპანია ტიგონისი“ საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ

„შპს გიგანტი სექიურითი“ და „შპს უსაფრთხოების კომპანია ტიგონისი“ საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ
Номер документа 2/11/747
Издатель документа საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Дата издания 14/12/2018
Тип документа Решение Конституционного суда
Источник опубликования, дата Вебсайт, 20/12/2018
Регистрационный код 000000000.00.000.016368
2/11/747
14/12/2018
Вебсайт, 20/12/2018
000000000.00.000.016368
„შპს გიგანტი სექიურითი“ და „შპს უსაფრთხოების კომპანია ტიგონისი“ საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.