„ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 3964-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 13/12/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 25/12/2018
Регистрационный код 340050000.05.001.019314
3964-Iს
13/12/2018
Вебсайт, 25/12/2018
340050000.05.001.019314
„ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден