„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4003-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 13/12/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 25/12/2018
Регистрационный код 010320000.05.001.019309
4003-Iს
13/12/2018
Вебсайт, 25/12/2018
010320000.05.001.019309
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.