„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3890-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 06/12/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 14/12/2018
Регистрационный код 010320000.05.001.019289
3890-რს
06/12/2018
Вебсайт, 14/12/2018
010320000.05.001.019289
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден