„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3819-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 30/11/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 13/12/2018
Регистрационный код 010320000.05.001.019260
3819-Iს
30/11/2018
Вебсайт, 13/12/2018
010320000.05.001.019260
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден