საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 3813-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 30/11/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 13/12/2018
Регистрационный код 080000000.05.001.019247
3813-Iს
30/11/2018
Вебсайт, 13/12/2018
080000000.05.001.019247
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден