„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3571-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 31/10/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 20/11/2018
Регистрационный код 300310000.05.001.019181
3571-Iს
31/10/2018
Вебсайт, 20/11/2018
300310000.05.001.019181
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.