საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 3609-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 31/10/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 21/11/2018
Регистрационный код 080000000.05.001.019204
3609-Iს
31/10/2018
Вебсайт, 21/11/2018
080000000.05.001.019204
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден