კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე
Номер документа 02/47
Издатель документа საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
Дата издания 03/08/2018
Тип документа Индивидуальный правовой акт
Источник опубликования, дата Вебсайт, 07/08/2018
Регистрационный код
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.