კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე

კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე
Номер документа 02/47
Издатель документа საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
Дата издания 03/08/2018
Тип документа Индивидуальный правовой акт
Источник опубликования, дата Вебсайт, 07/08/2018
Регистрационный код
02/47
03/08/2018
Вебсайт, 07/08/2018
კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.