„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3311-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 21/07/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 06/08/2018
Регистрационный код 010320000.05.001.019057
3311-რს
21/07/2018
Вебсайт, 06/08/2018
010320000.05.001.019057
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден