„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3306-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 21/07/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 06/08/2018
Регистрационный код 300310000.05.001.019061
3306-რს
21/07/2018
Вебсайт, 06/08/2018
300310000.05.001.019061
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.