საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 3277-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 21/07/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 09/08/2018
Activating Date 01/01/2019
Регистрационный код 080000000.05.001.019073
Консолидированный публикации
3277-რს
21/07/2018
Вебсайт, 09/08/2018
080000000.05.001.019073
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии

Консолидированная версия (Окончательный вариант)

Русский перевод этого документа не найден