„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3289-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 21/07/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 09/08/2018
Activating Date 01/01/2019
Регистрационный код 010320000.05.001.019086
Консолидированный публикации
3289-რს
21/07/2018
Вебсайт, 09/08/2018
010320000.05.001.019086
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии

Консолидированная версия (Окончательный вариант)

Русский перевод этого документа не найден