„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3260-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 21/07/2018
Тип документа Органический закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 06/08/2018
Регистрационный код 010110000.04.001.016230
3260-რს
21/07/2018
Вебсайт, 06/08/2018
010110000.04.001.016230
„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден