„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3218-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 20/07/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 13/08/2018
Activating Date 03/06/2019
Регистрационный код 300310000.05.001.019114
Консолидированный публикации
3218-რს
20/07/2018
Вебсайт, 13/08/2018
300310000.05.001.019114
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии

Консолидированная версия (Окончательный вариант)

Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.