საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 3158-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 20/07/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 06/08/2018
Регистрационный код 080000000.05.001.019055
3158-რს
20/07/2018
Вебсайт, 06/08/2018
080000000.05.001.019055
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден