„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3387-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 05/09/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 24/09/2018
Регистрационный код 010320000.05.001.019138
3387-Iს
05/09/2018
Вебсайт, 24/09/2018
010320000.05.001.019138
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден