საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 2904-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 04/07/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 19/07/2018
Регистрационный код 080000000.05.001.019029
2904-რს
04/07/2018
Вебсайт, 19/07/2018
080000000.05.001.019029
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден