საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 3125-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 05/07/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 11/07/2018
Регистрационный код 080000000.05.001.018951
3125-რს
05/07/2018
Вебсайт, 11/07/2018
080000000.05.001.018951
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден