ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 3065-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 05/07/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 11/07/2018
Регистрационный код 360160000.05.001.018994
3065-რს
05/07/2018
Вебсайт, 11/07/2018
360160000.05.001.018994
ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.