„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 3136-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 05/07/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 11/07/2018
Регистрационный код 010320000.05.001.019001
3136-რს
05/07/2018
Вебсайт, 11/07/2018
010320000.05.001.019001
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден