„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 2481-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 06/06/2018
Тип документа Органический закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 21/06/2018
Регистрационный код 010110000.04.001.016220
2481-რს
06/06/2018
Вебсайт, 21/06/2018
010110000.04.001.016220
„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.