საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 2453-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 06/06/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 12/06/2018
Регистрационный код 080000000.05.001.018857
2453-რს
06/06/2018
Вебсайт, 12/06/2018
080000000.05.001.018857
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден