საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 2354-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 17/05/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 29/05/2018
Регистрационный код 080000000.05.001.018846
2354-IIს
17/05/2018
Вебсайт, 29/05/2018
080000000.05.001.018846
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден