საქართველოს მოქალაქეები - ზურაბ ჯაფარიძე და ვახტანგ მეგრელიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს მოქალაქეები - ზურაბ ჯაფარიძე და ვახტანგ მეგრელიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Номер документа 1/2/1282
Издатель документа საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Дата издания 27/04/2018
Тип документа Решение Конституционного суда
Источник опубликования, дата Вебсайт, 03/05/2018
Регистрационный код 000000000.00.000.016314
1/2/1282
27/04/2018
Вебсайт, 03/05/2018
000000000.00.000.016314
საქართველოს მოქალაქეები - ზურაბ ჯაფარიძე და ვახტანგ მეგრელიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Русский перевод этого документа не найден