საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 2197-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 20/04/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 10/05/2018
Регистрационный код 080000000.05.001.018822
2197-IIს
20/04/2018
Вебсайт, 10/05/2018
080000000.05.001.018822
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден