ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 2198-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 20/04/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 10/05/2018
Регистрационный код 360160000.05.001.018824
2198-IIს
20/04/2018
Вебсайт, 10/05/2018
360160000.05.001.018824
ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.