საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 2152-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 18/04/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 01/05/2018
Регистрационный код 080000000.05.001.018812
2152-IIს
18/04/2018
Вебсайт, 01/05/2018
080000000.05.001.018812
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден