„კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 2154-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 18/04/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 01/05/2018
Регистрационный код 140130000.05.001.018817
2154-IIს
18/04/2018
Вебсайт, 01/05/2018
140130000.05.001.018817
„კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.