„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 2071-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 23/03/2018
Тип документа Конституция Грузии, конституционный закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 02/04/2018
Регистрационный код 010010000.01.001.016014
2071-IIს
23/03/2018
Вебсайт, 02/04/2018
010010000.01.001.016014
„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.