„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 2043-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 07/03/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 26/03/2018
Activating Date 01/06/2018
Регистрационный код 010320000.05.001.018790
2043-IIს
07/03/2018
Вебсайт, 26/03/2018
010320000.05.001.018790
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден