„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 1931-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 23/12/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 11/01/2018
Регистрационный код 300310000.05.001.018748
1931-რს
23/12/2017
Вебсайт, 11/01/2018
300310000.05.001.018748
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.