„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 1826-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 22/12/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 29/12/2017
Activating Date 01/01/2018
Регистрационный код 010320000.05.001.018716
1826-რს
22/12/2017
Вебсайт, 29/12/2017
010320000.05.001.018716
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден