„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 1924-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 23/12/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 28/12/2017
Activating Date 01/01/2018
Регистрационный код 010320000.05.001.018709
1924-რს
23/12/2017
Вебсайт, 28/12/2017
010320000.05.001.018709
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден