საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 1916-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 23/12/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 28/12/2017
Activating Date 01/01/2018
Регистрационный код 020000000.05.001.018705
1916-რს
23/12/2017
Вебсайт, 28/12/2017
020000000.05.001.018705
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.