„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 1706-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 07/12/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 14/12/2017
Регистрационный код 300310000.05.001.018601
1706-რს
07/12/2017
Вебсайт, 14/12/2017
300310000.05.001.018601
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.