„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 1710-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 07/12/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 14/12/2017
Регистрационный код 010320000.05.001.018632
1710-რს
07/12/2017
Вебсайт, 14/12/2017
010320000.05.001.018632
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден