ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 1692-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 07/12/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 14/12/2017
Регистрационный код 360160000.05.001.018604
1692-რს
07/12/2017
Вебсайт, 14/12/2017
360160000.05.001.018604
ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.