„ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 1642-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 07/12/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 14/12/2017
Регистрационный код 340050000.05.001.018663
1642-რს
07/12/2017
Вебсайт, 14/12/2017
340050000.05.001.018663
„ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.