საქართველოს მოქალაქე გივი შანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს მოქალაქე გივი შანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Номер документа 1/13/732
Издатель документа საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Дата издания 30/11/2017
Тип документа Решение Конституционного суда
Источник опубликования, дата Вебсайт, 04/12/2017
Регистрационный код 000000000.00.000.016261
  • Word
1/13/732
30/11/2017
Вебсайт, 04/12/2017
000000000.00.000.016261
საქართველოს მოქალაქე გივი შანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Русский перевод этого документа не найден