საქართველოს მოქალაქე გიორგი ქართველიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს მოქალაქე გიორგი ქართველიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Номер документа 1/10/703
Издатель документа საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Дата издания 13/10/2017
Тип документа Решение Конституционного суда
Источник опубликования, дата Вебсайт, 19/10/2017
Регистрационный код 000000000.00.000.016234
  • Word
1/10/703
13/10/2017
Вебсайт, 19/10/2017
000000000.00.000.016234
საქართველოს მოქალაქე გიორგი ქართველიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Русский перевод этого документа не найден