საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 1221-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 26/07/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 28/07/2017
Регистрационный код 080000000.05.001.018554
1221-რს
26/07/2017
Вебсайт, 28/07/2017
080000000.05.001.018554
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден