საქართველოს მოქალაქეები ჯამბულ გვიანიძე, დავით ხომერიკი და ლაშა გაგიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს მოქალაქეები ჯამბულ გვიანიძე, დავით ხომერიკი და ლაშა გაგიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Номер документа 1/9/701,722,725
Издатель документа საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Дата издания 14/07/2017
Тип документа Решение Конституционного суда
Источник опубликования, дата Вебсайт, 20/07/2017
Регистрационный код 000000000.00.000.016204
  • Word
1/9/701,722,725
14/07/2017
Вебсайт, 20/07/2017
000000000.00.000.016204
საქართველოს მოქალაქეები ჯამბულ გვიანიძე, დავით ხომერიკი და ლაშა გაგიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Русский перевод этого документа не найден