საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 1183-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 30/06/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 13/07/2017
Регистрационный код 080000000.05.001.018545
1183-IIს
30/06/2017
Вебсайт, 13/07/2017
080000000.05.001.018545
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден