„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 1265-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 26/07/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 29/07/2017
Регистрационный код 010320000.05.001.018569
1265-რს
26/07/2017
Вебсайт, 29/07/2017
010320000.05.001.018569
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.