„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 1157-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 29/06/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 29/06/2017
Регистрационный код 010320000.05.001.018522
1157-IIს
29/06/2017
Вебсайт, 29/06/2017
010320000.05.001.018522
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден