„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 1111-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 28/06/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 10/07/2017
Activating Date 01/05/2018
Регистрационный код 300310000.05.001.018536
1111-IIს
28/06/2017
Вебсайт, 10/07/2017
300310000.05.001.018536
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.