„ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 972-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 15/06/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 30/06/2017
Регистрационный код 340050000.05.001.018529
Консолидированный публикации
972-IIს
15/06/2017
Вебсайт, 30/06/2017
340050000.05.001.018529
„ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии

Консолидированная версия (Окончательный вариант)

Русский перевод этого документа не найден