საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 971-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 15/06/2017
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 30/06/2017
Activating Date 15/07/2017
Регистрационный код 080000000.05.001.018526
971-IIს
15/06/2017
Вебсайт, 30/06/2017
080000000.05.001.018526
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден